Telefon 608 146 142 Obálka info@pfsw.net

Pracovní prostředí tvoří

a) obdélník, kde vidíte a zapisujete celý jeden doklad,
b) přehledová rolující tabulka (pod nebo nad tímto obdélníkem), kde vidíte na řádcích všechny doklady.
Tímto řešením jsou eliminovány nevýhody řešení kdy máte buď jen celoobrazovkový formulář a nevidíte souvislost s ostatními doklady anebo naopak máte jen celoobrazovkovou tabulku a nevidíte dobře detaily jednoho dokladu.
U všech polí (sloupců) můžete nastavit nejen jejich přítomnost/nepřítomnost, ale i šířku, pořadí, barvu atd.


Optimální členění účetnictví

Máte-li např. více knih faktur, více pokladen, bank apod., každá z nich může mít svou samostatnou nezávislou agendu. V každé agendě si pak můžete nastavit prostředí zobrazení (viz výše), chování programu (samovyplňování apod. viz níže).

Prostředí agendy - Účetní software Profesionál Panel jednoho účetnictví - Účetní software Profesionál Účtová osnova - Účetní software Profesionál

Zadávání dat

Do pokročilé podoby je dovedeno tzv. samovyplňování. Můžete si nastavit nejen která pole budou do nových dokladů kopírována z předchozích, ale i která budou vyplňována pevnou hodnotou, aktuálním datem apod. Jednou klávesou lze také duplikovat kterýkoliv doklad, nejen ten poslední. Dalším silným nástrojem pro zjednodušení vstupu dat jsou tzv. šablony, které si postupně můžete vybudovat a pak při zápise běžných dokladů vybíráte z nich a doplňujete odlišné údaje. Další možností (ne ale povinností) jsou kontroly během zápisu (rozsahy čísel dokladů, datumů, typických účtů aj.).


Hledání, řazení, výběry

Hledání určité hodnoty je možné buď jednoduché nebo tzv. složené (kdy lze klást více podmínek současně). Kromě vyhledání lze také nechat program určité hodnoty (doklady) vybrat (vytřídit, vyfiltrovat) a zobrazit (např. pro postupné procházení). Takto vybrané skupiny dat (dokladů) lze také dále zpracovávat až do tisků. Data (doklady) lze také seřadit (dle různých kritérií) a v tomto pořadí je pak prohlížet.


Nastavení vlastností firmy - Účetní software Profesionál Sazby odpisů - Účetní software Profesionál Přiznání DPH - Účetní software Profesionál

Párování, saldokonto

Účinnými funkcemi disponuje řešení párování (úhrady, zúčtování) a saldokontní sledování. Můžete si nastavit, které účty chcete sledovat (pokud si ale nic nenastavíte, program normálně pracuje s běžnýmí učty pohledávek a závazků). Vazby mezi spárovanými položkami se aktualizují i v případě změn či rušení. Vyhledávání položek ke spárování nabízí i další vyhledávací hlediska (kromě běžně užívaného variabilního symbolu a částky), jako např. firmu, IČO, bank.účet, devizovou částku. Program umožňuje a umí zápočty pohledávek/závazků, zúčtování kursových rozdílů, kursové přepočty na konci roku, atd.


Tiskové sestavy

Program nabízí mnoho tiskových sestav, jednak v jednotlivých agendách, jednak za celé účetnictví (což jsou zejména výkazy, přiznání DPH, záznamní povinnost apod.). U většiny tiskových sestav lze zadat různá kritéria (např. rozmezí datumů nebo čísel dokladů, výběr za určitou hodnotu např. účet, středisko, firmu) a dále různé varianty zpracování (např. dílčí součty, tzv. úhrny). U většiny tiskových sestav lze samozřejmě nastavit, ze kterých sloupců se má sestava skládat (a také jejich pořadí, šířku, atd.) Všechny uváděné možnosti však stačí začít využívat až tehdy, jakmile je potřebujete. Sestavy jsou od začátku připraveny pro běžné používání bez nutnosti prvotního nastavování.


Sklad - Účetní software Profesionál Nastavení chování - Účetní software Profesionál Fráze - Účetní software Profesionál

Vystavování a tisky dokladů (faktur apod.)

Program umožňuje vystavování a tisk řady běžně používaných dokladů ( faktur, příjmových či výdajových dokladů, daňových dokladů k zálohám, platebních příkazů apod.). Většina dokladů je k dispozici v různých variantách (např. základní nebo podrobnější s rozúčtováním nebo rozpisem položek), dále je možné na doklady uvádět poznámky, komentáře atd. Agendy majetku umožňují (kromě sestav přehledů odpisů, inventur ap.) samozřejmě tisk karet majetku, rovněž s možností variant.


Přenosy, sdílení a exporty dat

Základní verze programu umožňuje off-line (tedy ne v jednom čase) sdílení dat. Např. můžete program provozovat na několika počítačích a můžete přistupovat k datům libovolných účetnictví (firem, kterým se vede účetnictví) na ostatních počítačích. Jediné, co v základní verzi nemůžete, je pracovat s daty jednoho účetnictví současně (v témže okamžiku) z několika počítačů.
Oproti tomu v síťové verzi programu můžete pracovat s daty jednoho účetnictví současně (v témže okamžiku) z několika počítačů.
Data lze také přenášet mezi počítači buď prostřednictvím tzv. importu přímo uvnitř programu (celé účetnictví nebo jednotlivé agendy) nebo prostřednictvím média. Data lze také přírustkově "slévat", např. jeden pracovník vkládá faktury za jedno období, druhý (na jiném počítači) za jiné období, pak se data z jednoho počítače připojí k datům druhého (nebo se spojí na dalším počítači). Můžete takto také "slévat" různé agendy (jeden pracovník dělá faktury, druhý např. interní doklady).
Výstupy (jako tiskové sestavy) lze také (místo tisku) exportovat do souborů pro MS Excel nebo samostatných textových nebo databázových souborů.