Telefon 777 810 919 Obálka kontakt@progeco.cz

Mzdový software Profesionál Ainex

Dodavatelem mzdového software Profesionál Ainex je ProgEco s.r.o., profesionální účetní firma, která se zabývá účetnictvím již dvě desítky let. Zajišťuje vývoj a rozvoj mzdového software, který už mnoho let dodává uživatelům po celé republice. Technickou stránku vývoje a technickou podporu zajišťuje ing. Pavel Macek, autor Účetního software Profesionál (viz záložka nahoře "Účetní software").

Mzdový software staví na znalostech a zkušenostech z vnitřní firemní praxe ProgEco, kde pět účetních zpracovává mzdovou a účetní agendu více než sto firmám různých forem podnikání: akciovým společnostem a společnostem s ručením omezeným, příspěvkovým a neziskovým organizacím, fyzickým osobám.

Uživatelům poskytujeme kvalitní uživatelskou podporu a záruku dalšího vývoje.

Mzdový software si postupně od svého uvedení na trh (1999) získal takovou popularitu, že množství uživatelů již dávno řádově převyšilo množství účetních a mzdových klientů firmy.

Mzdový software Profesionál