Telefon 608 146 142 Obálka info@pfsw.net

31.3.202428.03.2024

V Účetní osnově zprovozněno tlačítko Diagnostika propojení na výkazy. Pokud při sestavování výkazu Rozvaha a Výkaz zisku/ztráty nevychází všechno jak má, poskytne tato funkce kontrolu několika možných zdrojů chyb.


14.3.202421.2.2024

Aktualizace XML Kontrolního hlášení, kde byl vyřazen již neaktuální údaj datové schránky.
Aktualizace el.bankovnictví Gemini (Raiffeisenbank).


12.2.2024

Doplnění možnosti uplatnění 10% DPH do Kontrolního hlášení r.2024, např. pro datum povinnosti přiznat daň r.2023 nebo opravy (v tiskové sestavě bylo, ale dosud ne v XML).


20.1.2024

Oprava: Při ručním zápise do pole částky "DPH 12%" (v agendách faktur a pokladny) program nepřepočítaval do sousedního pole "Včet.DPH 12%".


3.1.2024

Znovuzprovoznění služby "Údaje firmy z internetu" po přechodu systému ARES na novou verzi.


14.12.2023

Pouze pokud máte hosp.rok končící v roce 2024: Oprava generování XML Kontrolního hlášení, kde program již teď v roce 2023 pracoval jako by byl rok 2024.


6.12.2023

Vážení uživatelé,
dovolujeme si nabídnout Vám služby uživatelské podpory a aktualizací pro rok 2024.
Hlavním obsahem první aktualizace budou sazby DPH. Tuto aktualizaci dáme k dispozici teď v prosinci.
Předplatné je možné ve dvou variantách, a sice "Aktualizace + Základní podpora" a "Aktualizace + Rozšířená podpora". Rozšířenou podporu nabízíme uživatelům, kteří někdy potřebují opakované či delší telefonáty, analýzy dat apod.
V případě Vašeho zájmu můžete objednávku sestavit zde nahoře přes záložku "Objednávka", případně poslat volným textem e-mailem nebo zatelefonovat.
Děkujeme za případné objednávky.7.10.2023

Přepracován CSV import do banky, kde velmi velké výpisy někdy selhávaly kvůli velkému počtu řádků.


30.9.2023

Odpisy hosp.roku (po měsících) umožněny pro rozpětí až 36 měsíců.


13.9.2023

Zprovozněno zpracování a generování XML Žádosti o vrácení DPH.


31.8.2023

Možnost zkopírovat nastavení otevřeného období celé firmy do jiných firem (účetnictví).


30.6.2023

Možnost cizí měny do QR kódů.


14.2.2023

Pro sestavu Hlavní kniha (za jeden účet i za všechny účty) přidána možnost zpracování za Akci/projekt.


20.1.2023

Mimořádné odpisy skupin 1 a 2 umožněny pro zařazení 2022-2023.
Zkontrolování XML (PDPH, KH atd.) na daňovém portále dopracováno pro změny portálu z minulých měsíců.
V každé agendě možnost načítat a ukládat zdrojové doklady (např.scany faktur), klávesy Ctrl+Shift+F12.
V sestavě Výpis spárování přidána možnost řazení dle firmy.
Do tabulek dávkového párování přidán VS platby pro situace, kdy VS není součástí párovacího kritéria.
Při importech CSV/Excel/atd si program již pamatuje posledně použitou složku.
Výkazy meziskovek zkrác.rozsah již přebírá HV na konci roku z VZZ do Rozvahy.
Při jiném spárování se přenáší účet ze ZF do banky.


8.4.2022

Do dialogových oken sestavení výkazů (např. přiznání DPH) jsme přidali tlačítko "Ověř XML testem portálu" pro zkontrolování obsahu daného XML výkazu odezvou z daňového portálu. To znamená, že program zobrazí, jaké chyby by nahlásil portál při načtení daného XML souboru.


22.2.2022

V tlačítku "Rozvaha/VZZ do XML EPO", kde se vytváří částečně naplněné XML přiznání DzP, aktualizováno XML pro FYZ.os. na verzi DPFDP6.


17.2.2022

Pro uživatele, kteří mívají v poč.zůstatcích rozsáhlé rozpisy čas.rozlišení, jsme do agendy Int.doklady přidali tlačítko pro vytvoření int.dokladu dle rozpisu PZ jednoho účtu.


30.1.2022

V tlačítku "Rozvaha/VZZ do XML EPO", kde se vytváří částečně naplněné XML přiznání DzP, aktualizováno XML pro PRÁVN.os. na verzi DPPDP9.
Aktuální verze VZZ ve zjednodušeném rozsahu pro neziskové organizace. Pro aktualizaci propojení osnovy na výkaz lze v osnově použít tlačítko "Propojení na výkazy".
Vzor 23 PDPH. Jenom změny v tiskopise.


30.12.2021

Import faktur (příp. pokladny aj.) z Excelu (formát XLS) - možnost nastavení importních sloupců individuálně v každé agendě.


20.12.2021

Obdoba jako 15.12.2021 níže, ale pro generování pokladní příjemky k vystavené faktuře. Vyvolání klávesami Ctrl+F10.


15.12.2021

V agendě přijatých faktur přidáno tlačítko "Pokladní výdajový doklad z faktury", které dle aktuální faktury vygeneruje hotovostní výdejku do agendy pokladna výdej a spáruje ji s fakturou. Klávesa Ctrl+F10 poslouží pak i k návratu z pokladny zpět do agendy faktur.


22.10.2021

V agendě majetku přidáno tlačítko "Odpis karty více let" pro výpočet celého odpisového plánu.
V agendách přijatých faktur a pokladny přidáno tlačítko "Karta majetku z faktury/nákupu", které vygeneruje rovnou kartu majetku. Klávesa Ctrl+F11 poslouží pak i k návratu z karty majetku zpět do ag.faktur nebo pokladny.
Při používání hospodářského roku je v agendě majetku k dispozici nový výpočet úč.odpisů při měsíčním odpisování.
Do agendy vydaných faktur přidána podpora pro tzv. režim OneStopShop (režim EU), např. pro účtování e-shopů. Pro případné využití tohoto režimu je potřeba zaškrtnout ve Vlastnostech dané agendy box "Ag. je určena pro OneStopShop". Pak je potřeba přes tlačítko Sloupce přidat do dané agendy pole pro "OneStopShop %DPH" a dále "Částka deviz za položku bez DPH", "Částka deviz za položku DPH" a "Částka deviz za položku" (tj. vč.DPH). V hlavním panelu firmy, vpravo sekce Výkazy, přibylo tlačítko "OneStopShop režim EU", kde je k dispozici jednak XML výstup, jednak podkladová sestava. (Pozn.: Zkratka cílového státu, např. SK pro Slovensko, se zadává ve faktuře do pole DIČ.)
Ve fakturách vydaných (a pokladně příjem) pro případné používání pole Množství rozšířen počet desetinných míst na 3, pro situace fakturování např. m3.
Do sestavy Přijatá plnění přidán sloupec Datum usk.pln.dodavatele.


8.6.2021

Uživatelem definované výkazy (v hl.obrazovce firmy vpravo nad Spec.operacemi) - nyní jich může být nastaveno a definováno více, dosud jen jeden. Plus přidána možnost zpracování za středisko, zakázku, firmu. .
Elektronické bankovnictví formát CSV - možnost nastavení importních sloupců CSV individuálně v každé agendě banky (čili pro více bank).


28.02.2021

Možnost tisku kódu QR-platba na vystavovaných fakturách (jen vzor 2). Nastaví se v agendě Faktury vydané tlačítkem Nast.tisku faktury. Vyžaduje připojení k internetu.
Příloha účetní závěrky dostupná ve skupině Výkazy v hlavní obrazovce firmy. Obsahuje předpřipravené běžně používané formulace.
Do dialogů CSV-importu v bance přidány volby pro konverze z kódování UTF-8 resp. Unicode, pro případ špatně zobrazované diakritiky.


30.1.2021

Do agend majetku do nastavení nad záhlavím karty přidána volba pro mimořádné odpisy dle §30a 2020-2021.


15.9.2020

Do agendy Plat.příkazy do tlačítka Elektron.bankovnictví jsme přidali variantu formátu ABO pro systém George České spořitelny.
V seznamu kódů DPH jsme přidali nový kód "OM", který znamená "Přemístění obchodního majetku do jiného členského státu". Tento kód směřuje částky v Přiznání DPH do řádku 20, ale podstatné je, že v Souhrnném hlášení se prezentuje s kódem 1, který dosud nebyl v programu podporován.
V agendě Banka v operaci párování (klávesa F6 nebo tlačítko Spáruj s fakt.) jsme do nabídky přidali přepínač, zda ke spárování nabízet pouze neuhrazené faktury.


7.7.2020

V načítání el. bankovních výpisů GPC (ABO) a Unicredit ACE zlepšeno řazení bez ohledu na řazení zdrojového souboru. U Unicredit ACE zlepšeno načítání popisů plateb.


20.6.2020

Do možností exportů tiskových sestav přidán formát XLSX pro Excel, umožňující prakticky neomezený rozsah sestav.
V načítání el. bankovních výpisů GPC (ABO) upraveno pro ČSOB a FIO, versus Č.Spoř. a Raiff., kvůli odchylkám u cizoměnových účtů.
Do tisku interních dokladů a "košilek" přidáno Evidenční číslo daňového dokladu.
V importech z formátu XLS (Excel) přidána podpora víceřádkových faktur.


6.6.2020

Uvolněna funkce pro EET, tlačítko je v agendě Pokladna příjem.
(Podrobný návod je k dispozici tlačítkem "Návody..." v úvodní obrazovce programu.)


19.2.2020

Do akce "Rozúčtování DPH ze zálohy" (v agendě banka) přidána podpora pro druhou sníženou sazbu DPH a pro kombinaci všech tří sazeb DPH.


15.1.2020

První aktualizace pro uživatele, kteří si objednali aktualizace+podporu na rok 2020.
Uvolněna funkce "Inventura účtů / ruční párování", její tlačítko najdete v Účetním deníku.
(Po stažení této aktualizace by se měl nabídnout i PDF-návod k této nové funkci. Návod je trvale k dispozici tlačítkem "Návody..." v úvodní obrazovce programu.)


3.10.2019

U sloupce "Značka pro opravu DPH dle §44 ZDPH" (týká se oprav u nedobytných pohledávek) upraven způsob zadávání hodnot. Dosud byl jen zaškrtávací box, nyní lze zadat 0, 1, 2. 0 znamená "nejde o opravu nedobytné pohledávky, tj. kód N". 1 znamená "oprava podle § 44 ZDPH ve znění do 31.3.2019, tj. kód A". 2 znamená "oprava podle § 46 a násl. ZDPH, tj. kód P". Možnost zadat hodnotu 2 (pro kód P) je jediná změna, která je pro XML pro Kontrolní hlášení potřebná v souvislosti s novelou zákona o DPH.


8.05.2019

Uživatelům pracujícím se středisky/zakázkami může přijít vhod možnost sestavit Předvahu, Rozvahu, Výsledovku či Deník (kromě běžného filtru za jedno středisko/zakázku) také s filtrem "nespadá pod žádné středisko/zakázku" a s filtrem "všechna střediska/zakázky". Tyto varianty se vyvolají v uvedených sestavách na volbě "vybrat za konkrétní hodnotu střediska/zakázky" stiskem pravého a prostředního tlačítka myši.


5.5.2019

Do "Vlastností agendy" v agendách faktur a pokladny přidán přepínač "Výpočet základu a DPH z celk.vč.DPH způsobem platným od dubna 2019".


22.3.2019

Do agend faktur a pokladny přidáno samostatné pole pro zkratku firmy odběratele nebo dodavatele. Zkratky lze použít mj. u vystavovaných faktur pro rozlišení odběratelů stejného názvu (např. provozoven s odlišnou dodací adresou). Sloupec zkratky zobrazíte v agendě tlačítkem Sloupce. Zkratky pro odběratele či dodavatele se definuji v adresáři firem.


14.3.2019

Do Vlastností účetnictví přidán přepínač "změny 2018/2019" pro aktuální úpravy celoročních výkazů. Jde jen o drobné změny textů, pouze u Rozvahy v plném rozsahu je hosp.výsledek min.období prezentován jako jedna hodnota místo dřívějšího dělení zisk/ztráta.


1.1.2019

Praktičtější varianta tiskové sestavy Kontrolního hlášení.
Do načítání el.výpisů formátu ABO přidána podpora pro cizí měny. Dále přidáno načítání poznámek AV1 a AV2 do textu a přídav.textu.
Pro plnou verzi výkazů Rozvahy a VZZ (varianta jen nenulových řádků) přidána anglická varianta. Dále varianta přesných Kč nezaokrouhlených na tisíce.
Do Kontrol v agendách faktur a pokladen přidána možnost kontroly duplicit Evid.čísla daň.dokladu.
V agendě faktur vydaných se při zadání kóduDPH "PD" (přenes.povinn.) automaticky vyplní kód kontrol.hlášení "A1".
Uživatelsky změněné nadpisy sloupců sestav se nyní po aktualizacích již nebudou vracet do původního nastavení, ale ponechají uživatelské změny.


26.6.2018

Pro export dokumentů i sestav do formátu PDF jsme přidali možnost zadání hesla, které pak PDF-soubor vyžaduje při pokusu o zobrazení. Zaheslování PDF-souborů má využití např. při předávání na médiích, posílání e-mailem apod., s ohledem na GDPR. Zadání hesla pro PDF najdete ve "Vlastnosti tohoto účetnictví".
Do agend pokladny jsme přidali možnost importu ze souborů formátu CSV (dosud bylo jen ve fakturách).
V číselníku kódů DPH najdete několik nových přepínačů, jejichž použití zpřehlední práci s F9-nabídkami kódů při zápise dokladů. Většinu z přepínačů jsme rovnou zapnuli, pouze přepínač pro nahrazení zastaralého detailního členění odpočtů reverse-charge novými kódy RM/RK je k dispozici, ale nezapnut. Do F9-nabídek kódů DPH v agendách jsme dále přidali sloupec čísla řádků Přiznání.


8.5.2018

V agendě majetku přidána možnost generovat odpisy dávkově, tj. pro všechny karty dané agendy za zadaný rok (tlačítko "Spočti odpisy více karet").
V agendě pokladna příjem přidána možnost importu z CSV souborů obsahujících souhrn EET tržeb (tlačítko Import... volba "Import CSV EET data").
Ve fakturách a pokladně přidána možnost alternativního textu zaúčtování do deníku, kdy se na řádek celk.částky v deníku uvede místo "celkem za doklad" text z prvního řádku faktury. Nastaví se tím, že se ve Vlastnostech agendy smaže text v poli "text pro zaúčtování celk.částky" a ponechá se prázdný.


12.3.2018

Neziskové organizace: Aktuální verze výkazů v plném rozsahu Rozvaha a VZZ. Včetně voleb pro zpracování v tisících nebo v Kč.
Vedení daňové evidence: Při převodu do nového roku zlepšen převod rozpisů faktur pro více let staré faktury a pro dobropisy.
Pro zadávání sestavy Kontrolní hlášení zlepšeno rozeznání období i při hospodařském roce delším než kalendářní rok.
Používání Frázi i pro zápis souvisejících položek (účty, kódy ap.) rozšířeno i o Kód přenesené povinnosti.
Aktualizován elektronický platební příkaz ABO pro ČSOB.
Přidán export číselníku Kódy umístění majetku.
Optimalizováno interní zálohování v síťove verzi.


18.11.2017

V sestavách pohledávek a závazků přidána možnost uvádět vícenásobné úhrady sloučené do jednoho řádku, takže sestavy mohou být přehlednější.
V agendách přijatých faktur přidána varianta sestavy přijatých plnění, která zobrazuje jen faktury s rozdílným měsícem zaúčtování a nároku na odpočet.
V sestavě výpisu jednoho účtu (hl.kniha jednoho účtu) přidána možnost pracovat i se sloupci s údaji starého roku.
V sestavě účetních dokladů přidána varianta přehledu/soupisu účetních dokladů.
Pro výkazy Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty přidána možnost chránit přístup heslem.
V číselníku cizích měn zavedeno automatické mazání starých kursů (načítaných z ČNB), aby se nehromadily kursy z předchozích let.
Nabídka kursů v poli Kurs (ve fakturách i jinde) nyní nabízí kurs dle data dokladu (dosud zůstávala na začátku seznamu kursů).


1.9.2017

V hlavním panelu firmy (vpravo ve skupině Výkazy) přibyl tzv. Uživatelem definovaný výkaz. Uživatel může nastavit obsah i hierarchii výkazu. Použitelné např. pro manažerské účely, nadřízené účetní jednotky, banky apod. Bude se dále rozvíjet dle požadavků uživatelů.
Do dialogového okna pro rozúčtování faktur ze zahraničí přidána možnost použití druhé snížené sazby (10%).
V agendě Majetek přibyly funkce Filtr a Seřazení, dosud tam bylo jen Hledání a Procházení.
Tamtéž do Majetku přidáno nové pole "evidenční inventární číslo" pro případy, kdy je odlišné od čísla karty. Dostupné přes volbu Sloupce nahoře.
Do tabulky Editace spočtených částek ve výkaze Rozvaha přidáno nahoře zobrazování celkových součtů aktiv a pasiv a příp. rozdílu.
Do číselníku zboží/služeb přidáno nastavování způsobu zaokrouhlování DPH. Dosud tam nebylo, řídilo se nastavením z agend.
V agendě Platební příkazy v dialogovém okně elektron.bankovnictví umožněno zadat/upravit přípony vytvářených souborů.


25.4.2017

Ve Vlastnostech agendy pokladny přidán přepínač "Automaticky Kód KH dle částek", dosud byl jen v agendách faktur.
Při převodu zůstatků do nového roku se nyní budou u rozpisu PZ lépe převádět údaje pohled./závaz. dva a více let starých (budou zachovávat původní číslo dokladu atd.).


18.2.2017

XML export novějších podnikatelských výkazů v EPO obálce (tj. prázdné struktuře přiznání DzP) pro možnost načtení na Daňový portál nebo do daňových programů.
Zlepšení "Optimalizace zaokrouhlování na tisíce" v "Editaci spočítaných částek" ve výkazech Rozvahy.


8.2.2017

Do vzorové úč.osnovy (pro podnikatele) přidány účty 547 (mimoř.prov.náklady), 649 (mimoř.prov.výnosy) a 669 (mimoř.fin.výnosy). Pro přidání do aktuální osnovy lze v osnově použít tlačítko "Změna nebo aktualizace osnovy" a dále volbu "Aktualizace po jednom účtu".


6.2.2017

Zprovozněna podnikatelská Rozvaha v plném rozsahu (pro "střední" a "velké" firmy v současné terminologii).


28.1.2017

Zprovozněn podnikatelský Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu.
Volba rozsahu výkazů v hlavním panelu firmy (ve "Vlastnosti účetnictví") byla rozdělena pro Rozvahu a pro VZZ, aby bylo možné nastavit např. zkrácenou Rozvahu a plný VZZ, jak je někdy potřeba.


22.1.2017

Zprovozněn výpočet a sestavení podnikatelských výkazů pro tzv. mikro a malé účetní jednotky. Výkazy pro střední a velké úč.jednotky přidáme během několik dní. Následně bude doplněn také XML export.
Volbu typu výkazů najdete v hlavním panelu firmy v tlačítku "Vlastnosti účetnictví". Pokud potřebujete zaktualizovat úč.osnovu, je v Úč.osnově k dispozici tlačítko "Změna nebo aktualizace osnovy". Pro propojení na novější výkazy je v Úč.osnově také k dispozici tlačítko "Propojení na výkazy" (vhodné použít až po nastavení typu výkazu).


17.12.2016

Do tiskové sestavy Kontrolního hlášení přidána možnost spočítat a zobrazit sumář sekcí A1 až B3, dále možnost umístit sekce C, A5 a B3 k sobě (podobně jako to dělá daňový portál) a dále bylo pro zvýšení čitelnosti zavedeno oddělování tisíců v částkách.


23.11.2016

Do funkce Hromadná záměna přidáno DIČ.


19.11.2016

V dialogovém okně pro rozúčtování zálohy do daňového interního dokladu (vyvolávaném v agendách banky případně pokladny) přibyla nyní možnost zvolit, zda evidenční číslo daňového interního dokladu bude nabídnuto dle variab.symbolu zálohy nebo dle čísla vytvářeného interního dokladu nebo dle evid.čísla zapsaného do zálohové faktury (pokud zál.fakt. byla zapsána do příslušné agendy a byla uhražena zálohou pomocí akce "jiné spárování").


28.10.2016

Do procesu přípravy XML Kontrolního hlášení přidány kontroly (včetně upozornění uživatele) na výskyt nevyplněných povinných položek (DIČ, DUZP atd.)


1.10.2016

V agendách faktur a pokladen přidána do "Vlastnosti agendy" volba "Automaticky zapisovat Kód Kontrol.hláš. dle zapisovaných částek".
Do "Kontrol" přidány volby pro kontrolu vyplnění DIČ a DUZP, obojí se týká zápisů pro Kontrolní hlášení.


21.3.2016

Do Vlastností účetnictví (tam tlačítko Detaily DPH) přidány položky pro e-mail a ID dat.schránky zástupce.
Do všech sekcí Kontrolního hlášení přidány sloupce Agenda a Číslo dokladu (pro snazší vyhledávání prvotního dokladu).
Tiskové náhledy Kontrolního hlášení přepracovány (nyní možno prolistovat sekce A1 až B3 v jedné sestavě).


1.3.2016

Export obsahu výkazů Rozvaha a Výkaz zisku/ztráty do formátu XML (zejména pro načtení na Daňový portál) aktualizován pro právnické osoby na verzi DPPDP8.


25.2.2016

Pro práci s Kontrolním hlášením přidány tisky pomocných detailních výpisů pro sekce A5 a B3 (plnění do 10 tisíc Kč).


23.2.2016

Do sestav záznamní povinnosti (Uskut.plnění a Přijatá plnění) přidány sloupce Kód kontrolního hlášení a Evidenční číslo dokladu (dostupné přes tlačítko Nastavení sloupců v dialogu přípravy těchto sestav). Přidány také volby pro řazení dle Kódu KH.


21.2.2016

Do Účetního deníku přidány sloupce Kód kontrolního hlášení a Evidenční číslo dokladu, takže je možné vyhledávat, filtrovat atd. (Dostupné přes tlačítko Sloupce.)


20.2.2016

Pro KH doplněno ošetření faktur, na které jsou zúčtovány (spárovány) zálohy s DPH.


13.2.2016

Generování XML souboru Kontrolního hlášení.


10.2.2016

Tiskopis Kontrolní hlášení včetně výpočtů.


2.2.2016

Návod k vyplňování údajů pro Kontrolní hlášení.


27.1.2016

Do rozúčtovacích dialogů (Přenes.povinnost, Zahranič.faktury, Zálohy z BA/PO do ID) přidána pole pro správné generování interních dokladů pro Kontrolní hlášení.
Evidenční číslo přidáno i do faktur vydaných a pokladny příjem.
Příslušné sloupce (zejména Kód KH a Evid.č.dokladu) přidány do tiskových sestav v agendách.


9.1.2016

Do agend Faktur, Pokladny a Interních dokladů přidány nové položky nutné pro sestavování Kontrolního hlášení. Položky se objeví jen v účetnictvích roku 2016 a jen plátcům DPH. Ihned se objeví položky "Kód kontrolního hlášení" (KódKH) a "Evidenční číslo daňového dokladu". Další ne vždy nutné položky jako "Kód režimu plnění", "Použití poměrného nároku" a "Oprava dle §44" jsou v uvedených agendách dostupné přes nastavení "Sloupce".
Do kódů přenesené povinnosti, které budou využívány i pro tzv. Kód předmětu plnění v Kontrolním hlášení, přidán pro r.2016 nový řádek "3 Dodání nemovité veci".


15.10.2015

Pro XML přenesené povinnosti přidáno ošetření jednotky tuna. Pokud např. uživatel zadává "t", transformuje se pro XML na požadované "tuna".


16.9.2015

Do tiskové sestavy Záznamní povinnosti přidána možnost umístit řádky int.dokladů "reverse-charge" hned k jejich fakturám, podobně jako to funguje již dlouho pro int.doklady zúčtování záloh vůči jejich konečným fakturám.


květen-srpen 2015

Mnoho vylepšení (zejména rychlosti) pro síťovou verzi programu.


22.5.2015

Úpravy zaokrouhlování na tisíce pomocí funkce programu zprovozněny také pro výkaz Rozvaha (tlačítko "Optimalizace zaokrouhlení na tisíce" v okně "Editace spočítaných částek").


29.4.2015

V agendě Účetní deník je k dispozici nová sestava "Výsledovka po měsících" (pro tisk nebo exporty).


29.3.2015

PDF-návod k použití exportu "Rozvaha a Výkaz zisku/ztráty do XML EPO" zejména pro použití na Daň.portále.


24.3.2015

Při sestavování Výkazu zisku/ztráty lze nyní využít nové tlačítko "Optimalizace zaokrouhlení na tisíce" v okně "Editace spočítaných částek".


21.3.2015

Export výkazů Rozvaha a Výkaz zisku/ztráty do formátu XML ve struktuře EPO (v hlavní obrazovce firmy, vpravo u tlačítek tisků vykazů, tlačítko "Rozvaha/VZZ do XML EPO").
Soubor lze načíst na Daňový portál coby částečně vyplněné DPPO/DPFO (vyplněny jsou výkazy-přílohy a firemní údaje).
XML EPO soubor lze také načíst do daňových software jako např. Formstudio.


9.3.2015

K výkazům Rozvaha a Výkaz zisku/ztráty přibyla varianta tisku/exportu pouze řádků s nenulovými částkami (v dialogu pro tisk výkazů, zaškrtávací volba "Pouze sestavu řádků s nenulovými částkami").


5.3.2015

Aktualizovaný výkaz Rozvahy v zjednoduš.rozsahu.


29.1.2015

Vzor 19 Přiznání DPH.


20.1.2015

Aktualizace voleb pole "Kód zdaňovacího období následujícího roku" v dialogu přípravy Přiznání DPH.


10.1.2015

První aktualizace roku 2015.
(Uživatelé mají aktualizace ihned k dispozici, fakturace bude vyřizována až následně.)


24.2.2014

Do "Vlastností účetnictví" přidána volba typu plátce DPH (Plátce, Skupina, Identif.osoba).
Do agendy majetku přidána možnost importu karet z Excelu.
Do operací "Archivuj" a "Rozbal z archívu" přidána možnost volby umístění v lokální síti, a to pravým tlačítkem myši na tlačítku "hledej složku".


30.1.2014

Do agendy Faktury přijaté přidáno tlačítko pro zjištění spolehlivosti plátce DPH z webové služby Fin.správy. (Zatím zjišťuje jen spolehlivost, bank.účty budou přidány v další aktualizaci).
Do Vlastností účetnictví -> Detaily DPH přidána nabídka číselníku činností NACE. Vyvolá se klávesou F9 v poli Číslo ekon.činnost.


6.1.2014

První aktualizace roku 2014.
Objednávka předplatného aktualizací a uživatelské podpory je možná zde na těchto stránkách volbou (nahoře) "Objednávka". (Uživatelé, kteří již objednali, ale dosud neobdrželi fakturu, mají aktualizace ihned k dispozici.)


28.4.2013

V Adresáři firem upraveno řazení pohledávek a závazků v dolní části obrazovky, nyní řazeno dle data splatnosti.
V agendě Účetní deník ve starších tiskových sestavách Výpisy záloh přidány sloupce středisek, zakázek a akcí.
V agendě Platební příkazy přidán výběr bankovních účtů při ručním zadávání platebního řádku, kdy se firma volí z nabídky F9 ve sloupci Firma, v takovém případě, má-li firma v Adresáři více účtů, následuje nyní volba účtu.


20.4.2013

V agendě Banka v operaci Import z textového souboru typu CSV (jedna z forem homebankingu) bylo dosud možné jen načítání celého výpisu do aktuálního dokladu. Nyní dvě nové možnosti, a sice rozdělení po dnech nebo rozdělení po jednotlivých platbách.


20.3.2013

V ceníku Zboží/služby možnost přepočtu cen pro změny sazeb DPH. Dosud byla vždy jen pro konkrétní nové sazby DPH, nyní univerzální.


15.3.2013

V modulu Daňová evidence zavedena možnost zpracovat jen příjmy nebo jen výdaje. Dále v modulu Daňová evidence zavedena možnost vyloučit ze zpracování některé agendy banky, určené např. pro úvěry apod.


9.3.2013

V agendě Majetek v tiskové sestavě Inventura přidána varianta tisku "Pouze vyřazené karty tohoto roku". Dále do sestavy Inventura přidán sloupec Datum vyřazení.


15.1.2013

Přiznání DPH vzor 18.


12.1.2013

Úpravy pro podávání Přizn.DPH na Daňovém portále:
V hlavním panelu každého účetnictví (firmy) v nastavení "Vlastnosti tohoto účetnictví" jsou nyní přes tlačítko "Detaily DPH" přístupná nová nastavení čísel fin.úřadů a územních pracovišť.


2.1.2013

Zprovoznění nových sazeb DPH 15% a 21%.


24.11.201220.10.20122.7.2012

Načítání údajů firem z registru Ares přidáno i do agend banky.


20.3.20123.1.201218.8.2011

Při používání tzv. sdíleného úložiště (více počítačů má data účetnictví umístěna na jednom společném místě, např. na serveru) jsme nyní umožnili nastavovat, která účetnictví jsou pro který počítač povolena. Takže každý pracovník může mít přístup jen ke "svým" účetnictvím.


12.8.2011

Nové možnosti exportů tiskových sestav:

30.7.201126.6.2011

Do operace rozúčtování zálohy na interní daňový doklad jsme přidali možnost rozúčtovat zálohu postupně na více dokladů. Změna se projeví až při rozúčtování zálohy, ke které již existuje alespoň jeden interní doklad. Program v takové situaci zobrazí informaci a nabídne možnosti postupu.


10.6.2011

Některá nastavení výpočtu odpisů, která byla dosud společné pro celou firmu, ksme nyní umožnili nastavovat individuálně na jednotlivých kartách.
(Jedná se o nastavení "zda počítat úč.odpisy ve výši daňových", "zda měsíčně/čtvrtletně/ročně", "zda začít již v období zařazení".)


2.5.201119.4.2011

Do číselníku Kódů DPH přidány kódy ME, MF, MG, MH pro majetek pořízený z EU resp. nečlenských zemí. Je to proto, aby šlo tyto případy uvést do příslušných řádků přiznání (42, 43, 44) a současně do řádku 47, který zvlášť uvádí majetek.


14.4.20113.3.201110.2.201130.1.2011